scan opinii biegłych str. 12

 

zgodnie z wiedz± fachow±, choroba Scheuermana inaczej choroba okr±głych pleców, tak zreszt± popularna jak płaskostopie, o której też na str. 27 nie powoduje zmian w odcinku szyjnym kręgosłupa

Informuję iz w Klinice Neurochirurgii w Łodzi w pażdzierniku 1997 roku przeszedłem operację stabilizacji 2 dysków kręgosłupa szyjnego i wbrew twierdzeniom biegłych, to było przyczyn± pobytu w szpitalu a nie przepuklina.

Bbiegłi ¶wiadomie pomijaj± fakt operacji dysków kręgosłupa szyjnego w 1997 r. Biegli sugeruj± natomiast iż zmiany w kręgosłupie szyjnym, które były przyczyn± operacj, s± wynikiem choroby Scheuermana, mimo iz ta choroba powoduje zmiany wył±cznie w niższych odcinkach kręgosłupa.

Je¶li biegli nie wiedz± to warto im przypomnieć iz neurochirurdzy nie zajmuj± się operowaniem przepuklin brzusznych. Rzeczywi¶cie, gdy byłem u¶piony po operacji kręgosłupa, przy okazji, poproszono chirurga by zeszył mi przepuklinę.

 

do str:: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28