Antysemicke kłamstwo o Arturze Sandauerze - www.polonica.net

Przeglądając strony internetowe trafiłem na:

http://www.polonica.net/ListaZydow_zmienione-nazwiska.htm

Znalazłem tam szowinistyczną wypowiedź przypisywaną przez autora strony, mojemu ojcu, Arturowi Sandauerowi:

"...Żydowski pisarz Artur Sandauer uważa to za normalne i tak bezczelnie uzasadnił żydowską przemoc i dominację:
"W czasie wojny zginęli prości Żydzi i wybitni Polacy. Uratowali się wybitni Żydzi i prości Polacy.Dzisiejsze społeczeństwo w Polsce - mówi Sandeuer - to żydowska głowa nałożona na polski tułów. Żydzi stanowią inteligencję, a Polacy masy pracujące." Dlatego antysemityzm, wszelkie odruchy antyżydowskie w Polsce to choroba umysłowa, to buntowanie się ręki i nogi przeciwko własnej głowie. Żydzi są głową Polaków, bo są lepsi - pisał Sandauer - a Polacy to ręce i nogi. Nie może polska ręka bić żydowskiej głowy" - pouczał żyd Artur Sandauer....."

Wypowiedź ta, jest zasadniczo sprzeczna z tym co głosił i pisał przez całe życie Artur Sandauer. Jestem przekonany iż została ona zmyślona. Zwróciłem się do autora strony, wysyłając e maila, by albo przedstawił materiały źródłowe zawierające przypisywaną mojemu ojcu wypowiedź, albo wypowiedź została wykasowana ze strony www.polonica.net jako nieprawdziwa.

Odpowiedzi od www.polonica.net oczywiście nie otrzymałem, a paszkwil umieszczony jest nadal, tylko że zmieniono adres i jest pod nowym adresem:

http://www.polonica.net/Lista_zydow_w_zniewalanej_Polsce.htm
(gdyby link przestał działać informuję iż sporządziłem kopię)
jako zródło zmyślonych cytatów, podano tym razem publikację pt. Problem antysemityzmu, Kultura 1957 I/II.
Zdumiony, poszedłem do Biblioteki Narodowwej, odnalazłem numer Kultury i skopiowałem publikację w której oczywiście nie ma wypowiedzi mojego ojca.
Jeśli kogoś interesuje ta publikacja Kultury , umieściłem ją na serwerze.

Nie zajmowałby się tym paszkwilem, gdyby nie to iż inni o antysemici używają kłamstw publikowanych przez www.polonica.net jako "żródła" swoich informacji np:
http://forumzn.katalogi.pl/temat3735_strona17/
http://poland.indymedia.org/pl/2005/11/17405.shtml
http://users.nethit.pl/forum/read/paltalk/3699534/